Тридесета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у БиХ бит ће одржана у сриједу, 03.10.2012. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Владе Брчко дистрикта БиХ (Сала 59), Булевар мира 1, Брчко.

Приједлог дневног реда сједнице:

1.    Верификација Записника с 28. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 04.07.2012. године;

2.    Верификација Записника с 29. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 25.07.2012. године;

3.    Финални извјештај за пројект „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај;

4.    Финални извјештај за пројект „Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај;

5.    Информација о приједлогу за одобрење додатних средстава за пројект „Информацијски систем управљања буџетом“ с приједлогом Одлуке о одобрењу додатних средстава за пројект „Информацијски систем управљања буџетом“ (у складу са закључком с 26. сједнице УО Фонда за РЈУ (тачка 5);

6.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

7.    Разно.