KONJIC, 2/3 juli 2012 – Predstavnici nevladinih organizacija koji su učestvovali u dvodnevnoj  radionici „Reforma javne uprave u BiH – gdje smo danas?“ završenoj danas u Konjicu , a u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) , dali su podršku nastavku procesu reforme javne uprave u BiH.   

Cilj radionice bio je upoznavanje predstavnika nevladinog sektora u BiH sa dosadašnjim procesom reforme javne uprave u BiH, aktivnostima koje Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH vodi te modalitetima zajedničke saradnje.

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH u svom opsežnom uvodnom izlaganju, a govoreći o procesu RJU te budućim aktivnostima Ureda, istakla je da nevladin sektor u BiH ima izuzetno važnu ulogu u ovom procesu te naglasila da je Ured otvoren za konkretne aktivnosti sa nevladinom sektorom u BiH i to kroz implementaciju mjera iz šest reformskih oblasti definisanih Strategijom reforme javne uprave u BiH: strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, javne finansije, institucionalna komunikacija, upravljanje ljudskim potencijima, e-uprava.  O zajedničkim i pojedinačnim mjerama koje ispunjavaju institucije uprave u BiH i dosadašnjem napretku u provedbi RJU  govorili su  stručni savjetnici i stručni saradnici u ovim oblastima: Nedžib Delić, Azra Branković, Maja Rudan, Mubera Begić, Sabahudin Suljević i Kenan Avdagić.

Mervan Miraščija, projekt koordinator Fonda za otvoreno društvo u BiH kazao je da je Ured koordinatora za reformu javne uprave jedna od rijetkih državnih  institucija koja je sama inicirala saradnju sa nevladinim sektorom te pokazala interes za zajedničku saradnju.  

Pored Fonda za otvoreno društvo, radionici su prisustvovali predstavnici Centra za podršku i promociju evropskih integracija, Centra za istraživačko novinarstvo, Transparency Internationala, Centra za politike i upravljanje, Evropskog istraživačkog centra, Centra za društvena istraživanja Analitika, Centra za promociju civilnog društva (CPCD) , Fondacije za socijalnu uključenost,  Vanjskopolitičke inicijative, Udruženja građana Zašto ne te Udruženja PRO BONO iz Konjica.

Na radionici su učestvovali i Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave u Federaciji BiH te Mikan Davidović, zamjenik koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske.