Večernji list: – Odlukom Vlade FBiH o usvajanju općeg plana za borbu protv korupcije u FBiH, koja je donesena na sjednici održanoj 8. maja, uspostavlja se osnova za sustavno i sveobuhvatno djelovanje protiv ove pojave. Izradi plana, kao strategijskog okvira, prethodila je metodična analiza o fenomenologiji korupcije i mjera na njezinu suzbijanju, te stručna i neovisna procjena institucionalnih kapaciteta Vlade i njenh institucija za učinkovitu prevenciju i suprotstavljanje korupciji, odluka je Vlade FBiH.

Plan je urađen sukladno uredbi o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlaže i donosi Vlada FBiH i federalna ministarstva i uz poštivanje standarda suvremenog strategijskog planiranja, te posebie obaveza koje za FBiH proizilaze iz strategije borbe protiv korupcije.