Вечерњи лист: – Одлуком Владе ФБиХ о усвајању општег плана за борбу протв корупције у ФБиХ, која је донесена на сједници одржаној 8. маја, успоставља се основа за суставно и свеобухватно дјеловање против ове појаве. Изради плана, као стратегијског оквира, претходила је методична анализа о феноменологији корупције и мјера на њезину сузбијању, те стручна и неовисна процјена институционалних капацитета Владе и њенх институција за учинковиту превенцију и супротстављање корупцији, одлука је Владе ФБиХ.

 

План је урађен сукладно уредби о начину припреме, процјени утјецаја и одабиру политике у поступку израде аката које предлаже и доноси Влада ФБиХ и федерална министарства и уз поштивање стандарда сувременог стратегијског планирања, те посебие обавеза које за ФБиХ произилазе из стратегије борбе против корупције.