Brčko distrikt BiH – Miroslav Gavrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH danas je u brčanskoj Gradskoj vijećnici čestitao državnim službenicima na završenoj obuci iz informatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu priznatom u više od 140 zemalja svijeta, dok im je certifikate uručio Brano Jovičić, koordinator za reformujavne uprave iz Brčko distrikta BiH.

Obuka po ECDL standardu realizirana je u sklopu projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima reforme javne uprave u BiH. Certifikati su uručeni za 37 zaposlenih u organima javne uprave sa nivoa Brčko distrikta BiH koji su zajedno sa još njih 113 prošli obuke. Dodatno, kroz ovaj projekat trenutno se obučava još 75 državnih službenika sa ovog upravnog nivoa.

Ovom prilikom, gradonačelnik Brčko distrikta BiH rekao je da je nadogradnja znanja državnih službenika, naročito u oblasti informacionih tehnologija i rada na računaru, od izuzetnog značaja za efikasnije funkcionisanje javne uprave.

Enida Šeherac-Džaferović, stručna savjetnica u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima u Uredu koordinatora za reformu javne uprave naglasila je da se kroz povećanje općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi, želi doprinijeti osavremenjavanju rada državnih službenika i modernizaciji državne uprave, kako bi ona predstavljala efikasan i kvalitetan servis za sve korisnike upravnih usluga, te bila sposobna odgovoriti zahtjevima integracijskih procesa u Evropsku uniju.

Inače, u prošloj godini je čak 1.600 državnih službenika sa sva četiri upravna nivoa prošlo ovakvu vrstu obuke, dok će do kraja prve polovine 2012. godine obuku proći još dodatnih 800 državnih službenika. Projekat se finansira sredstvima Fonda za reformu javnu uprave, a u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave realizuje ga konzorcij firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ECDL ECT Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb.