Tematski sastanak Nadzornog tima za oblast E-Uprave bit će održan u ponedjeljak 17. aprila u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, s početkom u 12 sati. Tema sastanka je analiza stanja u reformskoj oblasti kao i nadzor implementacije reforme javne uprave.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 18.11.2011godine u Sarajevu);

2.    Analiza stanja u reformskoj oblasti E-Uprava – provedba mjera iz RAP1;

3.    Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU;

4.    Pregled realizacije i razmatranje daljih aktivnosti na implementaciji projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka",

5.    Razno. 

 

Materijal za sastanak registrovani korisnici mogu preuzeti ovdje (kategorija radni materijali).