Тематски састанак Надзорног тима за област Е-Управе бит ће одржан у понедељак, 17. априла, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, с почетком у 12 часова. Тема састанка је анализа стања у реформској области као и надзор имплементације реформе јавне управе.

 

За овај састанак предложен је слиједећи дневни ред: 

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 18.11.2011. године у Сарајеву);

2.    Анализа стања у реформској области Е-Управа – имплрмрнтација мјера из РАП1;

3.    Рад и функционисање структура за координацију, надзор и имплементацију РЈУ;

4.    Преглед реализације и разматрање даљих активности на имплементацији пројекта "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података",

5.    Разно.

Материјал за састанак регистровани корисници могу преузети овдје (категорија радни материјали).