Dnevni avaz – Agencija za prevenciju korupcije i kooordinaciju borbe protiv korupcije, institucija čije su kadrovsko i materijalno osposobljavanje te efikasan rad jedan od 49 uvjeta Evropske komisije koji BiH treba ispuniti u ovoj godini, još nema pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Kako je potvrdio Sead Lisak, direktor Agencije, sve dok Vijeće ministara ne da saglasnost na ovaj dokument, ne može se očekivati ni ozbiljna borba s korupcijom, na koju posljednjih dana pozivaju najviši međunarodni zvaničnici u našoj zemlji.

"Želim vjerovati da će VM BiH, kao odraz vlastite volje i želje da konačno otpočne borba protiv korupcije, najskorije dati saglasnost na ovaj dokument. To bi ujedno dalo i optimizam da se, umjesto dosadašnje deklarativne, pređe u praktičnu borbu protiv korupcije u BiH", kaže Lisak. Lisak ističe da je za ozbiljnije poduhvate u suzbijanju korupcije Agenciji potrebno osigurati adekvatan budžet, kako bi mogla uposliti stručno osoblje i početi raditi na terenu.

"U ovom trenutku, zbog Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH, Agenciji nije osiguran novac za martovske plaće i druge materijalne troškove, a da ne govorimo o unajmljivanju prostora za smještaj, zapošljavanje osoblja, nabavku opreme", ističe Lisak.