Na tematskom sastanku Nadzornog tima za oblast Javne finansije, održanog 6. aprila u Banjoj Luci, stručna savjetnica za reformu javne uprave Azra Branković prezentovala je analizu stanja u ovoj reformskoj oblasti, te ostvareni napredak u provedbi mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1. Ppredstavljene su i planirane aktivnosti za naredni period i preporuke za njihovu realizaciju.

Zaključeno je da treba napraviti „mapu puta” ili akcioni plan za nerealizovane ciljeve iz 2011. godine kao i ciljeve za 2012. godinu koji će biti obaveza institucijama nadležnim za provođenje RJU. Također, na sastanku je prezentovan rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju reforme javne uprave, te su izneseni prijedlozi za poboljšanje rada ovih struktura u narednom periodu.

Sastanku su osim državne koordinatorice za RJU Semihe Borovac prisustvovali i stručne savjetnice Branković prisustvovali i koordinatori za RJU sa entitetskih nivoa i BD BiH Stojanka Ćulibrk, Mirsada Jahić i Brano Jovičić. Sastanku su prisustvovali i članovi NT sa svih nivoa osim sa državnog. Prisutni su bili načelnica odjeljenja za plan i izvršenje budžeta RS Svetlana Radovanović, pomoćnik ministra u sektoru za upravljanje dugom FBiH Samir Bakić, pomoćnik ministra za budžet i javne rashode FBiH Alija Aljović, direktor trezora Brčko distrikta Osman Osmanović, te šef kontrole budžeta u Brčko distriktu Nedžad Kurtović.