Treba napraviti "mapu puta" za nerealizirane ciljeve iz 2011. godine, ali i neke iz 2012. godine, zaključak je koji su donijeli članovi i zamjenici članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima na tematskoj sjednici održanoj 5. aprila u Banjoj Luci.

Na ovoj sjednici stručna savjetnica za reformu javne uprave, Enida Šeherac-Džaferović prezentirala je analizu stanja u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, te ostvareni napredak u provedbi mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 u ovoj oblasti. Tokom prezentacije Šeherac-Džaferović se posebno osvrnula na zahtjeve evropskih integracija, te je istakla bitne dokumente u kojima je posebno akcenat stavljen na ovu reformsku oblast, a tiče se evropskih integracija. Na kraju prezentacije predstavljene su i planirane aktivnosti za naredni period i preporuke za njihovu realizaciju.

"Napredak u ovoj reformskoj oblasti je jedan od najvažnijih za reformu javne uprave, jer većina izvještaja koji dolaze od Evropske komisije, reformu javne uprave posmatraju kroz ovu reformsku oblast", kazala je državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac.

Također, na sjednici je prezentiran rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju reforme javne uprave, te su izneseni prijedlozi za poboljšanje rada ovih struktura u narednom periodu.

Sjednici su osim koordinatorice Borovac i stručne savjetnice Šeherac-Džaferović prisustvovali i koordinatorica za reformu javne uprave u RS Stojanka Ćulibrk, direktor Agencije za državnu službu BiH Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu FBiH Sead Maslo, predstavnik Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS Mikan Davidović, sekretar Agencije za državnu upravu RS Aleksandar Radeta i iz Pododljenje za ljudske resurse Vlade Brčko distrikta BiH Ljiljana Haseljić.