Blic: Da bi išla u korak sa Evropom, prije tri i po godine BiH se obavezala da će do kraja 2014. godine u potpunosti biti očišćena od korupcije. Zamišljena kao idealna država u kojoj se za uzimanje mita ide pred sud, u kojoj djeca u školama uče šta je etika i kako da se bore protiv podmićivanja i gdje javni servis o tome redovno edukuje javnost, dvije godine prije isteka roka – situacija je potpuno drugačija.

Zapelo je na prvom koraku pri formiranju nosioca svih aktivnosti – Agencije za borbu protiv korupcije BiH u kojoj, bez planiranog budžeta rade samo direktor i dva zamjenika, i to u jednoj prostoriji pozajmljenoj od SIPA-e. Direktor Agencije Sead Lisak kaže da se prilično neozbiljno ušlo u priču o borbi i da nema dovoljno političke volje za ozbiljan obračun. "Dvadeset mjeseci se čekalo na imenovanje rukovodstva, a sad smo u situaciji da poslovnik, bez kojeg ne možemo bilo šta da počnemo, stoji već četiri mjeseca u savjetu ministara BiH i nikako da dođe na dnevni red", kaže Lisak.

Savjet ministara BiH je poslušao apel američkom ambasadora u BiH Patrika Muna i Agenciju stavio na listu prioriteta privremenog finansiranja za naredna tri mjeseca. Međutim, Lisak kaže da je to još jedna u moru grešaka, jer se prema odluci o privremenom finansiranju prihodi raspoređuju na nivou budžeta iz 2011.

"Zvanično smo počeli da radimo sredinom avgusta, pa je sve što smo utrošili na plate i materijalne troškove prikazano kao ukupan godišnji budžet. To se dijeli na četiri dijela, pa za tromjesečje imamo 30.000 KM, što nije dovoljno ni za poštu i materijale, a kamo li za ozbiljan rad", kaže Lisak.