U Sarajevu je jučer održan sastanak državne koordinatorice za reformu javne uprave u BiH, Semihe Borovac sa koordinatorima za reformu javne uprave BiH iz Federacije BiH, RS i Brčko distrikta BiH, Mirsadom Jahić, Stojankom Ćulibrk i Branom Jovičićem.

Na sastanku je razgovarano o poboljšanju koordinacione strukture na entitetskim i kantonalnim nivoima za provođenje Strategije reforme javne uprave, a što je jedan od zahtjeva iz dokumenta „Akcioni plan za adresiranje mape puta“ Direkcije za evropske integracije, koji je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH.

Također, inicirana je potreba za redovnim održavanjem sjednica koordinatora za reformu javne uprave ali i nadzornih timova. U skladu s tim, dogovoreni su i prvi sastanci sa nadzornim tomovima već krajem marta i u aprilu. Tema sastanaka bit će analiza stanja u reformskim oblastima – provedba  mjera iz RAP1 i funkcionisanje koordinaciono provedbenih struktura.

Koordinatori za reformu javne uprave razgovarali su i o pripremi materijala za održavanje sjednice Koodinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije. Dogovoreno je da se ovom tijelu upute na razmatranje Godišnji izvještaj o napretku provedbe mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 za 2011. godinu, te dokument „Osnovi za razvoj drugog akcionog plana“ kao i prijedlozi za poboljšanje koordinacione strukture u provedbi reforme.