Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održat će 15.03.2012. godine u Sarajevu sastanak sa koordinatorima reforme javne uprave iz FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.

 

Predloženi dnevni red:

 

  1. Dogovor oko poboljšanja koordinacione strukture na entitetskim i kantonalnim nivoima

  2. Planiranje tematskih sastanaka nadzornih timova s ciljem analize stanja po reformskim oblastima

  3. Izjašnjenje na projektni zadatak „Podrška u upravljanju i implementaciji reforme javne uprave u BiH“ (IPA 2011)

  4. Dogovor oko Akcionog plana 2, a na zahtjev koordinatora reforme javne uprave iz RS Stojanke Ćulibrk

  5. Dogovor oko pripreme 26.sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

  6. Razno.