Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ одржаће 15.03.2012. године у Сарајеву састанак са координаторима реформе јавне управе из ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ.

Предложени дневни ред:

1. Договор око побољшања координационе структуре на ентитетским и кантоналним нивоима

2. Планирање тематских састанака надзорних тимова с циљем анализе стања по реформским областима

3. Изјашњење на пројектни задатак "Подршка у управљању и имплементацији реформе јавне управе у БиХ" (ИПА 2011)

4. Договор око Акционог плана 2, а на захтјев координатора реформе јавне управе из РС Стојанке Ћулибрк

5. Договор око припреме 26.сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

6. Разно.