Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac bila je gost u emisiji "Euroimpuls" koja se emitira na BHT1. Povod razgovora bio je završetak implementacije projekta "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH". Tom prilikom, Borovac je kazala da je projekt "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" jedan od najznačajnijih i realiziran je u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije.

"Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, BiH je u obavezi da harmonizira svoje zakone sa evropskim. Svi zakoni koji su doneseni od 2008. godine moraju proći usklađenost sa EU zakonodavstvom. To je jedan od najtežih i najodgovornijih poslova koji je pred našom zemljom. Za takav posao traže se obučeni državni službenici sa znanjima i vještinama kako bi što kvalitetnije harmonizirali propise naše zemlje sa evropskim. Ovaj projekat je upravo trebao stvoriti te pretpostavke odnosno omogućiti i olakšati lakšu harmonizaciju propisa državnim službenicima u tom procesu. Zato je oko 400 državnih službenika sa sva četiri nivoa vlasti prošlo obuke o transponiranju EU zakonodavstva u naš pravni sistem", rekla je Borovac.

Cilj projekta "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" bio je iznalaženje zajedničkog načina metodologije izrade i pristupa transponiranja EU zakonodavstva u pravni sistem naše zemlje.

"Euroimpuls" "Jedino tako ne bi bilo slučajeva da pojedini nivoi vlasti na različite načine različitim metodama prihvataju transponiranje EU zakonodavstva. Mi smo složena država i moramo poštivati nadležnosti koje imaju svi nivoi vlasti. Zato je dobro što se iskristalizirao stav da u osnovi poštujemo naše zakonodavstvo, uz primjenu metoda koje su dobra praksa evropskih zemalja", istakla je koordinatorica Borovac.

Ona se također osvrnula na dosadašnji tok reforme javne uprave u BiH, te kazala kako je do sada ispunjeno oko 50 posto mjera iz Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana 1, kao jedinstvenih dokumenata za sva četiri upravna nivoa.

"U ovom procesu je veoma bitno da se reforma provodi na osnovu jednog dokumenta i istovremeno na sva četiri nivoa vlasti. Institucije su te koje su odgovorne za provođenje reforme, a koordinacija i podupiranje provedbe su zadaća Ureda. U tome nam svakako pomažu koordinatori u entitetima i koordinator Brčko distrikta", kazala je Borovac.

 

Pomenuti prilog možete pogledati ovdje.