Slobodna Evropa: Proteklih deset mjeseci putem radionica, seminara, kurseva i neposredne obuke na radnom mjestu državnim službenicima u BiH omogućeno je da unaprijede znanje i vještine kako bi bili u stanju odgovoriti zahtjevima procesa prenošenja zakonodavstva EU u domaće pravo.

Harmonizacija bh. zakonodavstva s evropskim jedan je od najdužih i najtežih procesa u okviru pristupanja Evropskoj uniji.

Stoga je posebno značajan projekat "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" kojeg je proveo Ured koordinatora za reformu javne uprave uz finansijsku podršku Fonda za reformu javne uprave.

To će državnim službenicima koji rade direktno na harmonizaciji zakonodavstva pružiti određena znanja i vještine da bi oni na jednak način pristupili transponiranju zakonodavstva EU u bh. zakonodavstvo.

U okviru projekta obuku je završilo oko 400 državnih službenika iz cijele Bosne i Hercegovine koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti u oblasti prenosa zakonodavstva EU u domaći pravni okvir.

Ovaj dio državne administracije koji se obučava putem reforme javne uprave i koji se osposobljava za pristup Evropskoj uniji sigurno je u dobrom dijelu odskočio od ostalih državnih službenika jer su putem raznih projekata dobili značajna znanja i vještine, smatra državna koordinatorica za reformu javne uprave, Semiha Borovac.

"To je svakako u interesu države Bosne i Hercegovine jer će ti državni službenici na kraju i nositi cjelokupnu reformu javne uprave. Od znanja koja oni imaju zavisiće i kvalitet izrade pojedinih propisa u Bosni i Hercegovini, odnosno samog tog trasponiranja", navodi Semiha Borovac.

Potpisavanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina je ušla u fazu obavezne harmonizacije svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Borovac kaže da je do sada preovladavao pojedinačni pristup ovoj obavezi, ali je cilj ovog projekta da se evropsko pravo prihvata na isti način, po istim metodama i principima.

"Nastojalo se, prije svega, sa svi nivoi vlasti, s obzirom na specifičnosti i svoje nadležnosti koje imaju kada je u pitanju donošenje propisa i upravo transponiranje tih propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, priđu na jedinstven način tom transponiranju, da nema pojedinačnih pristupa i različitog načina tumačenja oko toga kako pojedini propis treba da se transponira. Mislim da smo postigli da prihvatimo takav jedan model", ocjenjuje ona.
 
Tri ključna koraka

Mensur Hadžimusić, iz Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo, ističe kako preuzimanje EU legislative ne smije ugroziti postojeći pravni sistem države.

"Poštujući domaće zakonodavstvo, mi ćemo preuzimati direktive na odobren način, ali nećemo dirati u postojeću nomotehniku, znači – stil, način, tehnika rada ostaju isti", navodi Hadžimusić.

Hadžimusić kaže kako će, nakon ovog sveobuhvatnog procesa, najviše koristi imati građani.

"Građanima će donijeti brže, lakše i jednostavnije ponašanje prvenstveno u organima uprave, gdje će svoja prava ostvarivati efikasnije, brže i lakše, i na način kako je to predviđeno evropskim standardima i kriterijima", navodi Hadžimusić.

Iskustva Slovenije u ovom procesu za Bosnu i Hercegovinu su jako važna. Harmonizacija EU standarda s domaćom legislativom u Sloveniji je trajala devet godina.

Ključni ekspert u bh. projektu, prof.dr. Gorazd Trpin kaže kako postoje tri ključna koraka, koja država mora uraditi:

"Najznačajnija je harmonizacija prava. To nije jednostavan posao, ali je dosta određen. Drugo je prestrukturisanje države, dakle reforma javne uprave, a treće, to je naravno reforma ljudi. Najteže je obrazovati ljude, a to je proces koji nikada ne završava. Ni kod nas nije završio."

Profesor Trpin smatra da će ovaj proces u Bosni i Hercegovini duže trajati i biti kompleksniji zbog specifičnosti uređenja države:

"Naravno da je teško kad imate ovakvo usaglašavanje na političkom nivou. Onda je to vrlo teško. Svi ovi reformski procesi trebaju imati vrlo jaku i vidljivu političku podršku. Ako toga nema, onda – naravno – nema ni procesa. Dakle, prvo se treba usaglasiti na političkom nivou, onda to treba usaglasiti tako da se to ozbiljno shvati, da ozbiljno idemo negdje, a ne da se pravimo da idemo u nekom smjeru. Onda dolazi onaj stručni proces za kojeg neću reći da je jednostavan, ali onda se može početi i dostignuti cilj koji smo postavili." (www.slobodnaevropa.org