Слободна Европа: Протеклих десет мјесеци путем радионица, семинара, курсева и непосредне обуке на радном мјесту државним службеницима у БиХ омогућено је да унаприједе знање и вјештине како би били у стању одговорити захтјевима процеса преношења законодавства ЕУ у домаће право.

 

Хармонизација бх. законодавства с европским један је од најдужих и најтежих процеса у оквиру приступања Европској унији.

 

Стога је посебно значајан пројекат "Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ" којег је спровела Канцеларија координатора за реформу јавне управе уз финансијску подршку Фонда за реформу јавне управе.

 

То ће државним службеницима који раде директно на хармонизацији законодавства пружити одређена знања и вјештине да би они на једнак начин приступили транспонпвању законодавства ЕУ у бх. законодавство.

 

У оквиру пројекта обуку је завршило око 400 државних службеника из цијеле Босне и Херцеговине који су укључени у законодавне активности у области преноса законодавства ЕУ у домаћи правни оквир.

 

Овај дио државне администрације који се обучава путем реформе јавне управе и који се оспособљава за приступ Европској унији сигурно је у добром дијелу одскочио од осталих државних службеника јер су путем разних пројеката добили значајна знања и вјештине, сматра државна координаторица за реформу јавне управе, Семиха Боровац.

 

"То је свакако у интересу државе Босне и Херцеговине јер ће ти државни службеници на крају и носити цјелокупну реформу јавне управе. Од знања која они имају зависиће и квалитет израде појединих прописа у Босни и Херцеговини, односно самог тог траспоновања", наводи Семиха Боровац.

 

Потписавањем Споразума о стабилизацији и придруживању с Европском унијом, Босна и Херцеговина је ушла у фазу обавезне хармонизације свог законодавства са законодавством ЕУ. Боровац каже да је до сада преовладавао појединачни приступ овој обавези, али је циљ овог пројекта да се европско право прихвата на исти начин, по истим методама и принципима.

 

"Настојало се, прије свега, са сви нивои власти, с обзиром на специфичности и своје надлежности које имају када је у питању доношење прописа и управо транспоновање тих прописа у законодавство Босне и Херцеговине, приђу на јединствен начин том транспоновању, да нема појединачних приступа и различитог начина тумачења око тога како поједини пропис треба да се транспонује. Мислим да смо постигли да прихватимо такав један модел", оцјењује она.  

 

Три кључна корака

 

Менсур Хаџимусић, из Канцеларије Владе ФБиХ за законодавство, истиче како преузимање ЕУ легислативе не смије угрозити постојећи правни систем државе.

 

"Поштујући домаће законодавство, ми ћемо преузимати директиве на одобрен начин, али нећемо дирати у постојећу номотехнику, значи – стил, начин, техника рада остају исти", наводи Хаџимусић. 

 

Хаџимусић каже како ће, након овог свеобухватног процеса, највише користи имати грађани. "Грађанима ће донијети брже, лакше и једноставније понашање првенствено у органима управе, гдје ће своја права остваривати ефикасније, брже и лакше, и на начин како је то предвиђено европским стандардима и критеријумима", наводи Хаџимусић.

 

Искуства Словеније у овом процесу за Босну и Херцеговину су јако важна. Хармонизација ЕУ стандарда с домаћом легислативом у Словенији је трајала девет година.

 

Кључни експерт у бх. пројекту, проф.др. Горазд Трпин каже како постоје три кључна корака, која држава мора урадити:

 

"Најзначајнија је хармонизација права. То није једноставан посао, али је доста одређен. Друго је преструктурисање државе, дакле реформа јавне управе, а треће, то је наравно реформа људи. Најтеже је образовати људе, а то је процес који никада не завршава. Ни код нас није завршио." 

 

Професор Трпин сматра да ће овај процес у Босни и Херцеговини дуже трајати и бити комплекснији због специфичности уређења државе:

 

"Наравно да је тешко кад имате овакво усаглашавање на политичком нивоу. Онда је то врло тешко. Сви ови реформски процеси требају имати врло јаку и видљиву политичку подршку. Ако тога нема, онда – наравно – нема ни процеса. Дакле, прво се треба усагласити на политичком нивоу, онда то треба усагласити тако да се то озбиљно схвати, да озбиљно идемо негдје, а не да се правимо да идемо у неком правцу. Онда долази онај стручни процес за којег нећу рећи да је једноставан, али онда се може почети и достигнути циљ који смо поставили."  (www.slobodnaevropa.org)