USAID projekat jačanja Parlamenta BiH u periodu od 31.01.2012. do 03.02.2012. godine na Jahorini organizuje obuku za predstavnike institucija vlasti u BiH i FBiH koja se tiče izrade prijedloga zakona i obrazloženja zakona, kao i analize istih.

U sklopu obuke bit će održana i prezentacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o unapređenju procedura u institucijama BiH i Federacije BiH, a naročito u svijetlu aktivnosti na izradi novih nomotehničkih pravila za organe vlasti u BiH.

Inače, Ekonomski Fakultet u Sarajevu implementator je projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH”, finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.  Realizacijom projekta ispunjavaju se i mjere koje se odnose na profesionalan odnos državnih službenika prilikom izrade zakona jer će oni biti u obavezi da izvrše mnogo širu konsultaciju, ispitaju okolnosti i uticaj zakona koje zakon ima u pojedinim oblastima, i šire, a čime se postiže veći kvalitet zakona i pravna sigurnost građana.  

Prisutnima će se obratiti i Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.