Završna konferencija projekta "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH" (EUPAR)održaće se u petak, 18. novembra 2011. godine. Mjesto održavanja je "Dom EU" (Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU) u Sarajevu, Skenderija 3a, sa početkom u 11:00 sati. Cilj konferencije je prezentacija glavnih rezultata i napretka koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) ostvario u procesu provođenja Strategije reforme javne uprave u BiH što je jedan od ključnih faktora za uspješnost procesa pristupanja EU.

Program konferencije obuhvata:

10:30 – 11:00: Davanje izjava/konferencija za medije

11:00 – 11:15: Otvaranje konferencije –  gdin. Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini

11:15 – 12:00: Kratka obraćanja:

  • Gdin. Dragan Vrankić, Zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH,
  • Gdin. Nermin Nikšić, Premijer Vlade FBiH,
  • Gđa Lejla Rešić, Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske;
  • predstavnik Vlade Brčko Distrikta

12:00– 12:15: gđa. Semiha Borovac, državni koordinator za reformu javne uprave, "Reforma javne uprave u BiH"

12:15 – 13:00: prof.dr Gregor Virant, Dejan Vuruna, stručnjaci EUPAR projekta, "Revidirani Akcioni plan 1, Akcioni plan 2"

13:00 – 13:15: Mario Vignjević, SIDA, predstavnik donatora, "Rad Fonda za reformu javne uprave"

Projekat "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH" (EUPAR) finansiran je iz sredstava Evropske unije putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1.845.400,00 eura.

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, kroz stručno savjetovanje u vezi sa provođenjem Strategije reforme javne uprave te izradu strateških dokumenata i revidiranih akcionih planova vezanih za dalje provođenje Strategije.