Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave BiH, Jutta Zinnel, regionalna direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Reinhard Lüke, rukovoditelj Programa jačanja javnih institucija potpisat će u četvrtak (10.11.2011.) u 14 sati u zgradi Parlamentarne skupštine BiH Sporazum o  implementaciji ovog programa.  

Ured koordinatora za reformu javne uprave je glavni partner njemačkom GIZ-u koji je po nalogu Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke zadužen za implementaciju Programa.

Jedan od osnovih ciljeva Programa jačanja javnih institucija je primjena mehanizama i instrumenata za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta usluga u  javnim institucijama. Efikasan, pouzdan i transparentan rad javnih institucija je od odlučujućeg značaja za legitimitet i dalje europske integracije Bosne i Hercegovine.

Pored Ureda, koji je istovremeno i korisnik tehničke pomoći, u Programu su Centralna banka, Agencija za javne nabavke BiH, Agencija za statistike BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a tokom implementacije Programa će biti uvrštene i druge institucije.

O Programu jačanja javnih institucija, ali i o saradnji bosansko-hercegovačke i njemačke vlade govoriti će:

  • Gđa Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave
  • Gđa Jutta Zinnel, regionalna direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju
  • Gdin Reinhard Lüke, rukovoditelj Programa jačanja javnih institucija