Na konferenciji za medije koja je održana u ponedjeljak u prostorijama Ureda korodinatora za reformu javne uprave povodom početka implementacije projekta “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka” najavljena je prva zajednička mjera iz Akcionog plana 1 za reformu javne uprave iz oblasti informacionih tehnologija, a koja je podržana od svih administrativnih nivoa u Bosni i Hercegovini.

“Informacione tehnologije jedna su od šest ključnih oblasti predviđenih Strategijom za reformu javne uprave i predstavljaju ključni preduslov za uspješno funkcionisanje javne uprave. Mjere koje su predviđene za ostvarivanje ciljeva u toj oblasti odnose se na povećanje informacionih tehnologija u javnoj upravi i njeno približavanje evropskim standardima. Projekat koji danas prezentujemo jedan je od koraka u tom pravcu i predstavlja ključnu pretpostavku za uspostavu temelja za uspješno funkcionisanje sistema elektronskih usluga u području javne uprave u BiH”,  izjavila je Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave u BiH.

Gđa. Borovac je dodala da će težnja i akcenat projekta biti da se postojeći informacioni sistemi povežu na način da budu dostupni svim nivoima uprave i da omoguće efikasnu interakiju organa uprave što dosada nije bila praksa.  Projekat će također u konačnici omogućiti da građani sva svoje prava i obaveze prema upravi mogu ostvarivati elektronskim putem, što će značiti značajnu uštedu novca i vremena za građane kao i obavezu organa uprave da za podatke o kojima se vodi službena evidnecija ne traže dokaz od građana. To će biti moguće putem međusobne harmonizacije i međusobnog povezivanja javnih registara. Kao drugu bitnu komponentu projekta gđa. Borovac je navela razvoj prateće legislative i smjernica u pogledu standarda i izrada priručnika uz pomoću kojih će se princip interoperabilnosti primjenjivati. 

Cilj projekta je stvaranje i usvajanje okvira interoperabilnosti za javnu upravu u BiH, na svim nivoima. Kroz projekat će se razviti strateški dokument – Okvir interoperabilnosti E-vlade koji je u skladu sa standardima EU, odnosno s dokumentom Okvir interoperabilnosti EU.

Projekat, finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, implementira  se kroz ugovor dodijeljen putem međunarodnog tendera firmi InfoDom d.o.o iz Zagreba.

“Veliko nam  je zadovoljstvo da krećemo u implementaciju ovog projekta u kojem će učestvovati svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji je od izuzetnog značaja za savremeno funkcionisanje institucija. Ovo je značajan korak nakon kojega će BiH, ne samo u državnim tijelima i upravi, već i šire, dobiti instrumentarij da se može informatika u punoj snazi primijeniti i da se podaci, poruke i dokumenti mogu razmjenjivati elektronski, ali pravno prihvatljivo. Dugoročno, to će obezbijediti dostupnost informacija u neovisnosti od mjesta gdje se one budu tražile, izjavio je prof. dr. Slavko Vidović, direktor firme InfoDom d.o.o iz Zagreba.

Realizacijom ovog projekta kroz zajednički rad implementatora, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i predstavnika Vlada i institucija na svim nivoima, očekuje se značajan napredak u implementaciji mjera u oblasti informacionih tehnoloogija sa jedne strane, a sa druge strane konkretni benefiti za upravu i građane kroz stvaranje strateškog, legislativnog, tehničkog i operativnog sistema za pružanje elektronskih usluga u budućnosti.

Pored gđe. Borovac i prof.dr. Vidovića, novinarima su se obratitili i Timur Gadžo iz Zavoda za statistiku i informatiku Kantona Sarajevo te gdin. Dragan Matijević ispred Vlade Brčko distrikta.

Projekat vrijedan 191.571,12 KM bit će implementiran u periodu od 12 mjeseci.