На конференцији за медије која је одржана у понедјељак у просторијама Канцеларије кородинатора за реформу јавне управе поводом почетка имплементације пројекта “Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података” најављена је прва заједничка мјера из Акционог плана 1 за реформу јавне управе из области информационих технологија, а која је подржана од свих административних нивоа у Босни и Херцеговини.

“Информационе технологије једна су од шест кључних области предвиђених Стратегијом за реформу јавне управе и представљају кључни предуслов за успјешно функционисање јавне управе. Мјере које су предвиђене за остваривање циљева у тој области односе се на повећање информационих технологија у јавној управи и њено приближавање европским стандардима. Пројекат који данас презентујемо један је од корака у том правцу и представља кључну претпоставку за успоставу темеља за успјешно функционисање система електронских услуга у подручју јавне управе у БиХ”, изјавила је Семиха Боровац, координатор за реформу јавне управе у БиХ.

Гђа. Боровац је додала да ће тежња и акценат пројекта бити да се постојећи информациони системи повежу на начин да буду доступни свим нивоима управе и да омогуће ефикасну интеракцију органа управе што досада није била пракса. Пројекат ће такођер у коначници омогућити да грађани сва своје права и обавезе према управи могу остваривати електронским путем, што ће значити значајну уштеду новца и времена за грађане као и обавезу органа управе да за податке о којима се води службена евиднеција не траже доказ од грађана. То ће бити могуће путем међусобне хармонизације и међусобног повезивања јавних регистара.

Као другу битну компоненту пројекта гђа. Боровац је навела развој пратеће легислативе и смјерница у погледу стандарда и израда приручника уз помоћу којих ће се принцип интероперабилности примјењивати.  Циљ пројекта је стварање и усвајање оквира интероперабилности за јавну управу у БиХ, на свим нивоима.

Кроз пројекат ће се развити стратешки документ – Оквир интероперабилности Е-владе који је у складу са стандардима ЕУ, односно с документом Оквир интероперабилности ЕУ.

Пројекат, финансиран из Фонда за реформу јавне управе, имплементира  се кроз уговор додијељен путем међународног тендера фирми ИнфоДом д.о.о из Загреба.

“Велико нам  је задовољство да крећемо у имплементацију овог пројекта у којем ће учествовати сви нивои власти у Босни и Херцеговини, а који је од изузетног значаја за савремено функционисање институција. Ово је значајан корак након којега ће БиХ, не само у државним тијелима и управи, већ и шире, добити инструментариј да се може информатика у пуној снази примијенити и да се подаци, поруке и документи могу размјењивати електронски, али правно прихватљиво. Дугорочно, то ће обезбиједити доступност информација у неовисности од мјеста гдје се оне буду тражиле, изјавио је проф. др. Славко Видовић, директор фирме ИнфоДом д.о.о из Загреба.

Реализациојм овог пројекта кроз заједнички рад имплементатора, Канцеларије координатора за реформу јавне управе и представника Влада и институција на свим нивоима, очекује се значајан напредак у имплементацији мјера у области информационих технолоогија са једне стране, а са друге стране конкретни бенефити за управу и грађане кроз стварање стратешког, легислативног, техничког и оперативног система за пружање електронских услуга у будућности.

Поред гђе. Боровац и проф. др. Видовића, новинарима су се обратитили и Тимур Гаџо из Завода за статистику и информатику Кантона Сарајево те гдин. Драган Матијевић испред Владе Брчко дистрикта.

Пројекат вриједан 191.571,12 КМ бит ће реаизован у периоду од 12 мјесеци.