Ekonomski fakultet u Sarajevu u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizira radionicu na Vlašiću (hotel Blanka) 24. i 25. februara ove godine na kojoj će, između ostalog,  biti predstavljeni rezultati analize postojeće prakse izrade propisa i postojećih pravila za izradu zakona i drugih propisa i općih akata na nivou države BIH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ekonomski fakultet u Sarajevu implementator je projekta “Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini” koji finansira Fond za reformu javne uprave u BiH.

Ovaj projekat odgovor je na trenutno stanje i uočene probleme u području izrade pravnih propisa na svim nivoima BiH. Baziran je na ideji pripreme i pružanja najboljih rješenja iz postojeće prakse izrade zakona, drugih propisa i općih akata, kako u BiH, tako i u zemljama članicama Evropske unije koji imaju sličnu pravnu tradiciju i strukturu vlasti kao BiH.

Radionica je planirana za članove Nadzornog tima iz oblasti Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa te implementacionog tima ovog projekta.  

Agendu radionice možete pogledati ovdje.