Jednogodišnji Twining projekat „Izgradnja kapaciteta u oblasti menadžemnta obuke u institucijama BiH“ kojeg je organizirala Agencija za državnu službu BiH u saradnji sa Finskim institutom za javno upravljanje HAUD, uspješno je završen.

„Evropskoj uniji je izuzetno važno da zemlja ima nezavisnu i profesionalnu državnu službu, izjavila je Maria Farrar-Hockley, šefica odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH na završnoj konferenciji ovog projekta koja je održana 27. januara 2011. u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

Uvodni govor na završnoj konferenciji projekta imali su gdin. Neven Akšamija, Direktor Agencije za državnu službui BiH  i Zdravko Kujundžija, Šef odjseka za obuku Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Prisutnima su se obratili još i članovi Projektnog tima.

Program obuke Twiining projekta prošla su 42 učesnika iz 35 institucija Bosne i Hercegovine. Pored certifikata koji su dodijeljeni učesnicima,  rezultat jednogodišnjeg programa su strategije obuka koje su pripremili učesnici za institucije iz kojih dolaze.

Cilj ovog projekta bio je davanje podrške jačanju državnih institucija kroz konsolidaciju Upravljanje ljudskim resursima mreže u oblasti obuke i razvoja.