Promocijom projekta „EU Awereness II“ koja je održana danas u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu počela je dvogodišnja implementacija ovog projekta kojeg u iznosu 1,3 miliona eura finansira Evropska unija.

Cilj projekta je podrška promociji procesu evropskih integracija i pridruživanja BiH Evropskoj uniji te povećanje svijesti javnosti o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine E.vropskoj uniji. Realizacijom ovog projekta bit će intenzivirana saradnja sa medijima, poslovnom, akademskom zajednicom kao i građanima Bosne i Hercegovine.

„EU podržava vlasti Bosne i Hercegovine u njihovim naporima da se pojasni priroda EU i ukaže građanima na prednosti bliske saradnje s EU na pripremama za članstvo. Građani trebaju znati više o prednostima i koristima kao što su, na primjer, pretpristupna finansijska pomoć i tehnički savjeti, stipendije, kao i njihove obaveze. Siguran sam da će ovaj projekat doprinijeti poboljšanju znanja javnosti i razumijevanja EU, njenih politika i programa, kao i implikacija procesa pridruživanja za građane Bosne i Hercegovine“, rekao je Boris Iarochevitch,  otpravnik poslova Delegacije Evropske unije  u Bosni i Hercegovini.   

Na promociji projekta je istaknuto da rezultati istraživanja javnog mnijenja pokazuju da 90 % građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, dok 77 % građana je izjavilo da bi željelo dobiti informacije koje se tiču Evropske unije.

Implementacija projekta doprinijet će formiranju mreže koja će omogućiti da institucije vlasti i organizacije civilnog društva usko sarađuju na promociji procesa evropskih integracija i širenju evropskih ideja i vrijednosti.