Nedavno je održana, šesta po redu, rasprava o konceptu novog zakona o državnim službenicima i namještenicima u Crnoj Gori. Na ovom dokumentu su tokom prethodnih devet mjeseci radili domaći i strani stručnjaci, a način na koji su prišli izradi novog zakona predstavlja veliku novinu za regionalne prilike.

Prvo je urađen konceptualni okvir, tzv. policy paper, nakon čega je organizovana sveobuhvatna javna rasprava uz najavu da će se nakon saslušanog mišljenja svih zainteresovanih strana pristupiti izradi teksta zakona. Ovaj pristup je nov i za države sa daleko većim demokratskim iskustvom i tradicijom i zbog toga je već najavljeno da će se u regionu koristiti kao primjer dobre prakse.

Sistem državne uprave u Crnoj Gori reformisan je pod okriljem prethodne Strategije reforme državne uprave za period 2002.–2009. godine. Evropska unija je sistematski podržavala taj proces reformi sve do prije par godina putem tri kontinuirana projekta pod nazivom PARIM, koji su finansirani iz CARDS-a,.Upravo se privodi kraju izrada novog strateškog okvira reforme, ne samo državne, već ukupne javne uprave za period 2010–2015. godine.

U sklopu te strategije, koja obuhvata oblasti državne uprave i lokalne samouprave, važno mjesto zauzima oblast službeničkog sistema, a već je najavljeno da će Evropska unija u ostvarivanju tog segmenta strategije pružiti podršku izradi novih zakona o državnim službenicima i o opštem upravnom postupku, objavljeno je na portalu reci.ba