S novom godinom u Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa kojim bi se trebala pojednostaviti procedura registracije tvrtke, ali se uvodi i disciplina u izmirenju doprinosa i osiguranja za djelatnike.

Prema pojašnjenju čelnika Porezne uprave Federacije BiH, vlasnici tvrtki više se neće trebati registrirati pojedinačno u svakom fondu, već će se doprinosi kod svih izvanbudžetskih fondova registrirati preko jedinstvenog sustava u mjerodavnim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH.

Porezni inspektori preko jedinstvenog sustava učinkovitije će obavljati nadzor nad naplatom doprinosa, kao i naplatu prinudnim putem. To bi, prema očekivanjima, trebalo rezultirati smanjenjem broja nezakonitih radnji i povećanjem discipline pri ispunjavanju zakonskih obveza.

Prema zakonu koji je donijela Vlada Federacije BiH, od 1. siječnja 2011. godine svaki pravni subjekt, druga organizacija i poduzetnik koji su registrirani u Poreznoj upravi, bit će ujedno registrirani u jedinstvenom sustavu i to procesom prijenosa podataka iz izvanbudžetskih fondova, uključujući i podatke, kako se naglašava, o njihovim uposlenicima i osiguranicima.

Pravni subjekt, odnosno tvrtka ili neka druga organizacija i poduzetnik koji se registriraju za rad nakon 1. siječnja ove godine, dobit će identifikacijski broj i poreznu registraciju, čime su dužni uplaćivati doprinose u jedinstveni sustav u mjerodavnim ispostavama Porezne uprave.

Osim što svakom poreznom obvezniku dodjeljuje identifikacijski broj poreznog obveznika, Porezna uprava u postupku registracije svakoj osiguranoj osobi dodjeljuje i osobni identifikacijski broj. U svakom trenutku moći će provjeriti koja tvrtka uplaćuje svojim djelatnicima doprinose, a koja izbjegava porezne obveze, objavljeno je na portalu reci.ba