С новом годином у Федерацији БиХ на снагу је ступио Закон о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса којим би се требала поједноставити процедура регистрације твртке, али се уводи и дисциплина у измирењу доприноса и осигурања за дјелатнике.

Према појашњењу челника Порезне управе Федерације БиХ, власници твртки више се неће требати регистрирати појединачно у сваком фонду, већ ће се доприноси код свих изванбуџетских фондова регистрирати преко јединственог сустава у мјеродавним испоставама Порезне управе Федерације БиХ.

Порезни инспектори преко јединственог сустава учинковитије ће обављати надзор над наплатом доприноса, као и наплату принудним путем. То би, према очекивањима, требало резултирати смањењем броја незаконитих радњи и повећањем дисциплине при испуњавању законских обвеза.

Према закону који је донијела Влада Федерације БиХ, од 1. сијечња 2011. године сваки правни субјект, друга организација и подузетник који су регистрирани у Порезној управи, бит ће уједно регистрирани у јединственом суставу и то процесом пријеноса података из изванбуџетских фондова, укључујући и податке, како се наглашава, о њиховим упосленицима и осигураницима.Правни субјект, односно твртка или нека друга организација и подузетник који се регистрирају за рад након 1. сијечња ове године, добит ће идентификацијски број и порезну регистрацију, чиме су дужни уплаћивати доприносе у јединствени сустав у мјеродавним испоставама Порезне управе.

Осим што сваком порезном обвезнику додјељује идентификацијски број порезног обвезника, Порезна управа у поступку регистрације свакој осигураној особи додјељује и особни идентификацијски број. У сваком тренутку моћи ће провјерити која твртка уплаћује својим дјелатницима доприносе, а која избјегава порезне обвезе, објављено је на порталу реци.ба