Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Muamer Muftić, direktor ZAMM media Consulting potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“.

Projekt vrijedan 338.250 KM bit će finansiran iz Fonda za reformu javne uprave. Njegovom realizacijom ispunjava se jedna od mjera iz Akcionog plana 1 Streategije reforme javne uprave i to iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti.  Partner u realizaciji projekta je Direkcija za evropske integracije BiH.  

Borovac je istakla da je cilj projekta edukacija državnih službenika koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti u organima i institucijama na državnom, entitetskim i nivou Brčko  distrikta i radnim grupama za evropske integracije kako bi ovladali vještinama i znanjima koja su im potrebna u procesu harmonizacije domaće legislative sa legislativom EU.  

Oko 400 državnih službenika na sva četiri upravna nivoa u BiH, kako je to predviđeno projektom, bit će educirano o načinima, vrstama i tehnikama usklađivanja zakonodavstva kako bi bili u prilici da u konkretnim slučajevima primjene najpogodnije principe i kako bi domaći pravni akt bio provodiv i efikasan. Bit će im prezentirana relavatna znanja i vještine kako bi se postiglo potpuno razumijevanje pravnog naslijeđa EU i njegove pravilne transpozije u bh. pravni sistem.

„Sve ovo će omogućiti jednostavniji proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, a što se i očekuje od BiH u procesu pridruživanja“, kazala je Borovac.

Muamer Muftić, direktor firme ZAMM media Consulting izrazio je zadovoljstvo da je ukazano povjerenje domaćoj konsultantskoj kući da implementira ovaj projekat.

”Shodno ciljevima projektnog zadatka, nastojat ćemo veliku pažnju posvetiti metodologiji  usklađivanja i unapređenju znanja državnih služebenika da bi bili u stanju da odgovore svim zahtjevima u procesu transpozicije EU zakonodavstva u pravni sistem BiH.

Dragan Podinić, direktor Ureda za zakonodavstvo BiH naglasio je da transpozicija EU zakonodavstva predstavlja dio cjelokupnog napora i aktivnosti koji BiH poduzima u približavanju EU.  

”Ovaj posao zahtjeva od administracije ozbiljan pristup”, rekao je Mensur Hadžimusić, pomoćnik direktora Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU. On je također istakao da je direktiva osnovni izvor za harmonizaciju nacionalnog prava.

Dženana Živalj, šefica Odsjeka za obrazovanje u Direkciji za evropske integracije (DEI) istakla je da su u DEI-u svjesni obima posla koji se nalazi pred cijelom zemljom, te da je ovo samo jedan u nizu projekata obuke državnih službenika na kojem radi DEI.  Živalj je, međutim, upozorila da općenito u javnosti nije prisutna svijest o zahtjevnosti ovog procesa, s obzirom da se radi o stvarima o kojima ne postoji potpuno razumijevanje.

Implementacija projekta trajat će 10 mjeseci.