Porezni obveznici u Bosni i Hercegovini uskoro će imati na raspolaganju mogućnost elektronskog podnošenja PDV prijava u informacioni sistem Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kako su nam potvrdili u ovoj instituciji, za sada su se stvorili svi tehnički preduslovi za elektronsko prijavljivanja PDV-a, među kojima su završetak softverskog rješenja i formiranja certifikacionog tijela za izdavanja digitalnih certifikata na nivou BiH.

"Uprava za indirektno oporezivanja BiH trenutno radi na izradi određenih podzakonskih akata, koji će biti posljednji korak pred zvanično puštanje u rad sistema elektronskog podnošenja prijava. Očekujemo i nadamo se da će sistem vrlo brzo profunkcionisati, posebno zbog brojnih prednosti, kao što su eliminisanje grešaka prilikom unosa PDV-a i ubrzanje kompletne procedure obrade PDV prijave", ističu u Upravi.

Elektronske prijave PDV prijava vršit će se uz pomoć digitalnog potpisa obveznika indirektnih poreza. Ova nova mogućnost je sastavni dio e-vlade koju je UIO, a samim tim i BiH u obavezi ispoštovati prema EU standardima. Implementiranjem elektronskog podnošenja PDV prijave u BiH, UIO se svrstava u red tehnološki najnaprednijih institucija u regionu, objavljeno je na portalu ekapija.ba