Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu državnog programa suradnje (Dio I) za 2010. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć, koji je predložilo Ministarstvo financija i trezora.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika Sporazuma predložena je direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić.

U financiranju Državnog programa (Dio I) za 2010. godinu Komisija će sudjelovati sredstvima bespovratne pomoći u ukupnom iznosu od 92.288.099,00 eura. Ovim sredstvima bit će financirani projekti u vezi s političkim i ekonomskim zahtjevima, ispunjavanjem europskih standarda i programa potpore. Također, potpora u iznosu od 2.400.000,00 eura namijenjena je aktivnostima u oblasti obrazovanja u okviru Tempus programa, koji će se koordinirati i implementirati pod IPA višekorisničkim programom.

Pojedinačni ugovori za realizaciju projekata bit će zaključeni najkasnije u roku od dvije godine od potpisivanja ovog sporazuma, objavljeno je na portalu reci.ba