Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH na poziv Delegacije EU u BiH danas je prisustvovala redovnom sastanku ambasadora EU na kojem je govorila o dosadašnjim rezultatima u procesu reforme javne uprave i izazovima koji su pred Uredom koordinatora za reformu javne uprave.  

“Naše opredjeljenje je, kroz jaču saradnju Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, provesti do kraja i odgovorno reformu javne uprave, kako zbog nas samih tako i zbog ispunjenja evropskih zahtjeva”, kazala je Borovac.

Govoreći o dosadašnjem toku reforme, Borovac je izjavila da su institucije uprave do sada ispunile 44 posto mjera iz Akcionog plana 1 te da se mjere i aktivnosti iz ovog dokumenta značajnim dijelom implementiraju kroz projekte Fonda za reformu javne uprave. Upravni odbor Fonda odobrio je do sada 14 projekata, vrijednih 10,7 miliona maraka, od čega je 13 zajedničkih projekata, koji se provode na sva četiri nivoa. Fond je praktično ispražnjen, a Ured koordinatora radi na privlačenju novih donatora.

„Reformu javne uprave biće nemoguće nastaviti bez dodatnih ulaganja. Tu, prije svega, očekujemo podršku Evropske unije i drugih donatora ali računamo i na učešće domaćih vlada”, izjavila je Borovac.  

Državna koordinatorica za RJU kazala je da Ured koordinatora radi na pripremi revizije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, ali i pripremi Akcionog plana 2, kako bi se kroz sektorske reforme ojačali i i izgradili kapaciteti institucija, koje će biti u stanju da u potpunosti odgovore evropskim zahtjevima.  Prema njenim riječima jedna od zadaća Ureda je staviti reformu javne uprave u fokus Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije,  s ciljem ubrzanja ovog procesa.

„Planiramo i jačati mehanizme koordinacije i odgovornost svih aktera reformskog procesa”, kazala je Borovac i dodala da je za nastavak reforme javne uprave u BiH potrebna snažna podrška ne samo domaćih vlasti, nego i predstavnika međunarodne zajednice.

Diskusija ambasadora EU otvorila je pitanje finansiranja reforme javne uprave u budućnosti te efekata dosadašnjih reformskih aktivnosti.