Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ на позив Делегације ЕУ у БиХ данас је присуствовала редовном састанку амбасадора ЕУ на којем је говорила о досадашњим резултатима у процесу реформе јавне управе и изазовима који су пред Канцеларијом координатора за реформу јавне управе.  

“Наше опредјељење је, кроз јачу сарадњу Савјета министара БиХ, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ, провести до краја и одговорно реформу јавне управе, како због нас самих тако и због испуњења европских захтјева”, казала је Боровац.

Говорећи о досадашњем току реформе, Боровац је изјавила да су институције управе до сада испуниле 44 посто мјера из Акционог плана 1 те да се мјере и активности из овог документа значајним дијелом реализују кроз пројекте Фонда за реформу јавне управе.

Управни одбор Фонда одобрио је до сада 14 пројеката, вриједних 10,7 милиона марака, од чега је 13 заједничких пројеката, који се проводе на сва четири нивоа. Фонд је практично испражњен, а Канцеларија координатора ради на привлачењу нових донатора.

„Реформу јавне управе биће немогуће наставити без додатних улагања. Ту, прије свега, очекујемо подршку Европске уније и других донатора али рачунамо и на учешће домаћих влада”, изјавила је Боровац.  

Државна координаторица за РЈУ казала је да Канцеларија координатора ради на припреми ревизије Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, али и припреми Акционог плана 2, како би се кроз секторске реформе ојачали и и изградили капацитети институција, које ће бити у стању да у потпуности одговоре европским захтјевима. 

Према њеним ријечима једна од задаћа Уреда је ставити реформу јавне управе у фокус Координационог одбора за економски развој и европске интеграције, с циљем убрзања овог процеса.

„Планирамо и јачати механизме координације и одговорност свих актера реформског процеса”, казала је Боровац и додала да је за наставак реформе јавне управе у БиХ потребна снажна подршка не само домаћих власти, него и представника међународне заједнице.

Дискусија амбасадора ЕУ отворила је питање финансирања реформе јавне управе у будућности те ефеката досадашњих реформских активности.