Mustafa Mujezinović, premijer Vlade Federacije BiH dao je danas na sastanku održanom u Sarajevu sa gđom. Semihom Borovac, državnom koordinatoricom za reformu javne uprave, punu podršku nastavku aktivnosti na ubrzanju procesa reforme javne uprave u BiH.  

Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH informirala je premijera o dosadašnjim aktivnostima na reformi javne uprave, ispunjenju mjera iz Akcionog plana 1 Strategije refome javne uprave, kao i o poslovima koordinacije reforme javne uprave u Federaciji BiH s ciljem unaprijeđenja i poboljšanja ovih aktivnosti.  

Gđa. Borovac je ukazala na potrebu jačanja mehanizama koordinacije za reformu javne uprave i istakla važnost jačanja uloge entitetskih koordinatora u skladu sa do sada usvojenim reformskim dokumentima i preporukama Vijeća ministara BiH. Državna koordinatorica također je ukazala i na potrebu veće uloge rada nadzornih timova te smatra neophodnim da i institucije uprave u BiH, tako što će dati podršku radu članova nadzornih timova, osiguraju bolje razumijevanje procesa reforme javne uprave u BiH, procesa monitoringa i izvještavanja.

Gđa Borovac informirala je premijera i o aktivnostima na izradi plana izgradnje sektorskih kapaciteta. Glavna uloga u ovom procesu je na institucijama i sektorskim ekspertima na sva četiri upravna nivoa, koji bi trebalo da definiraju sektorske potrebe u odnosu na evropske zahtjeve.

Sastanaku, održanom u zgradi federalne Vlade u Sarajevu, prisustvovali su, g. Ismet Trumić, generalni sekretar Vlade Federacije BiH, gđa. Mirsada Jahić, koordinator za reformu javne uprave u FBiH, g. Anto Čavar, direktor Zavoda za javnu upravu, g. Sead Maslo, direktor Agencije za državnu službu FbiH, g. Željko Silađi, direktor Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Ivan Matešić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Vlade Federacije BiH te predstavnici Ureda koordinatora.