Jedan od glavih prioriteta Direkcije za evropske integracije BiH (DEI) u narednom periodu bit će aktivnosti vezane za početak izrade programa integriranja.

U razgovoru tim povodom direktorica DEI-ja Nevenka Savić podsjetila je da je Direkcija za evropske integracije pripremila, a Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 19. augusta razmotrilo i usvojilo Informaciju o izradi programa integriranja. Zadužena je Direkcija za evropske integracije da izvrši konsultacije s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH u vezi s izradom programa integriranja, te da taj posao završi do kraja januara 2011. godine.

Također, DEI je zadužen da u suradnji s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH pristupi izradi programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Savić naglašava da bi ovakav strateški dokument ponudio najbolje odgovore na sve obaveze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uz uvažavanje ustavne strukture zemlje i podjele nadležnosti među razinama vlasti u BiH.

"Program integriranja bio bi sveobuhvatni planski dokument koji bi objedinio Akcijski plan za provedbu prioriteta iz Evropskog partnerstva sa BiH, Program mjera za provedbu Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Program prioriteta usklađivanja u zakonodavnim aktivnostima za provedbu Evropskog partnerstva i Privremenog sporazuma. Radi se o strateškom dokumentu putem kojeg se razrađuje plan ispunjavanja kriterija za članstvo u EU i plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije te istovremeno nudi osnova za nadzor realizacije svih obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji", kazala je direktorica DEI-ja.

Ovakav cjeloviti planski dokument može sadržavati i projekciju budžeta za njegovu provedbu.

U tom kontekstu Savić naglašava da je neophodno ukazati na obaveze koje je BiH preuzela u skladu s odredbama člana 70. SSP-a. Ovaj član stupio je na snagu danom potpisivanja SSP-a u junu 2008. godine. Naime, BiH je obavezna osigurati postepeno usklađivanje postojećeg i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, te primjerenu provedbu i primjenu postojećeg i budućeg zakonodavstva.

Također, u ovom članu se navodi kako će se usklađivanje provoditi na temelju programa koji će dogovoriti Evropska komisija i Bosna i Hercegovina, rekla je ona.

Dodatno, član 70. SSP-a ukazuje na to kako će Evropska komisija i BiH detaljno dogovoriti na koji će način pratiti postupak usklađivanja zakonodavstva i radnji koje je potrebno poduzeti u provedbi zakona.

Odmah po usvajanju Informacije o izradi programa integriranja na sjednici Vijeća ministara, u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH, Direkcija za evropske integracije je pristupila potrebnim aktivnostima vezanim za konsultacije i pripreme za izradu metodologije ovog dokumenta. Bitnu pomoć u ovim aktivnostima Direkcija dobiva od projekta tehničke pomoći "EU Support to DEI", prenosi hayat.ba