Ekspertni tim konzorcija firmi Progeco, Europartner i Eda, koji  je potpisao nedavno ugovor s Uredom koordinatora za reformu javne uprave za realizaciju projekta  "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH”, predstavio je danas na sastanku u Sarajevu predstavnicima generalnih sekretarijata Vlada u BiH, državnom te entitetskim koordinatorima za reformu javne uprave u BiH početni izvještaj za ovaj projekat.

Izvještaj je prezentiran radi stvaranja zajedničkog okvira za buduću implementaciju projekta. Korisnici projekta, odnosno predstavnici generalnih sekretarijata vlada u BiH dali su korisne komentare kako bi projekat bio uspješno realiziran.    

Cilj projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH” je da poboljša strukturu, kapacitet i učinak sekretarijata vlada u BiH, kao centralnih organa i da osigura efikasan i koherentan rad sekretarijata, ministarstava i drugih tijela institucija na nivou organizovanja kojem pripadaju, te da se razviju kapaciteti za povezivanje različitih nivoa izvršne vlasti u BiH.

Implementacijom projekta bit će ojačani sistemi kreiranja politika na svim nivoima vlasti u BiH, što je i predviđeno Strategijom za reformu javne uprave. Sekretarijati vlada su mjesta gdje će se razviti kapaciteti za koordinaciju i međusobno povezivanje, odnosno organi u izvršnoj vlasti, koji će povezivati kreirane politike i aktivnosti na različitim novoima vlasti u BiH.