Centar za sigurnosne studije BiH organizirao je u Sarajevu međunarodnu konferenciju "Ubrzanje euroatlantskih integracija – ključni preduvjet za trajni mir i stabilnost na zapadnom Balkanu" radi identifikacije ključnih pitanja i izazova za BiH i region na putu evropskih i euroatlantskih integracija.

Učesnici skupa bili su istaknuti domaći i međunarodni eksperti iz oblasti evroatlantskih integracija, regionalne saradnje i sigurnosnih politika.

"Cilj nam je detektovati uzroke koji su doveli do određenog zastoja kompletnog regiona na putu prema evroatlantskim integracijama i još jednom potvrditi opredjeljenje i posvećenost svih zemalja ovom procesu, rekao je generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.

Smatra da su uzroci zastoja procesa ovih integracija u BiH prije svega političke prirode, te ističe da se mora prestati sa zloupotrebom ovih pitanja u dnevnopolitičke svrhe.

"To se mora promijeniti i sve resurse u zemlji usmjeriti ka ispunjavanju obaveza na putu približavanja evroatlantskim integracijama", naglasio je Hadžović.

Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Šolaja saglasan je da je danas u situaciji finansijske i ekonomske krize i zamora proširenja nužno sve unutrašnje snage u BiH angažirati da bi se što laške stiglo do zacrtanih ciljeva.

Konstatirao je da u našoj zemlji nema pravog i punog političkog konsenzusa između političkih elita i stanovnika BiH o tome kojim putem ići prema NATO-u i EU.

"BiH se tako pokazuje kao nesigurna zemlja, koja ne stiče kredibilitet kod partnera na ovom putu", upozorava Šolaja.

Očekuje da će ovakve konferencije dati doprinos preciznijem definiranju pogleda na budućnost integracionih procesa te stimulirati stanovnike i političke elite da brže krenu prema integracijama.

Kako je rečeno, ovaj skup predstavlja doprinos uspostavi što kvalitetnijih partnerskih odnosa domaćih i međunarodnih institucija, a posebna pažnje će biti posvećena i pitanjima korupcije i organiziranog kriminala, koji predstavljaju jedan od najvećih sigurnosnih prijetnji svim zemljama u regionu.

Konferencija je organizirana u saradnji sa Studijskom grupom PfP Consortium za "Regionalnu stabilnost u jugoistočnoj Evropi", koja je osnovana 1999.  radi analize razvoja postkonfliktnih država u ovom dijelu Evrope, te austrijskim ministarstvom odbrane i sporta, piše ceppei.ba