„Vlada Velike Britanije zadovoljna je rezultatima osmogodišnjeg projekta "Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH", u čije je provođenje od 2002. do početka 2011. godine uložila 6,5 miliona eura. Nakon osam godina pružanja podrške i tri faze ovog projekta, treća i ujedno posljednja faza Projekta jačanja upravljanja javnim finansijama (SPEM) završava se krajem feburara 2011. godine kada se zatvara i kancelarija DfiD-a u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć drugih programa bit će nastavljena podrška u oblasti javnih finansija i nakon zvaničnog okončanja ovog projekta imajući u vidu da je upravljanje javnim finansijama uvijek značajno i aktuelno pitanje, a posebno danas kada se mnoge vlade suočavaju s velikim deficitima koje moraju smanjiti, a pod stalnim su nadzorom javnosti i medija kako će to učiniti“. Ovim riječima ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, gdin. Michael Tatham otvorio je današnju konferenciju „Budućnost reforme upravljanja javnim finansijama“ u organizaciji Ureda za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID).

Cilj konferenecije bio je osvrnuti se na podršku koju je DfID pružao od 2002. godine jačanju kapaciteta u oblasti javnih finansija ali i predstaviti budućnost reformskih aktivnosti u ovoj oblasti.

Projekat „Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH“ pružio je podršku Ministarstvima finansija u BiH pri sprovedbi procesa izrade budžeta u 10 koraka, sveobuhvatnog srednjoročnog okvira planiranja i izrade budžeta koji je izradio tim projekta SPEM, s ciljem unaprijeđenja uspostave veze između vladinih ciljeva politika i raspodjele budžetskih sredstava.

„Tema javnih finansija je ključna tema u današnjem vremenu. Možemo reći da je zahvaljujući realizaciji ovog projekta značajno poboljšan proces budžetskog planiranja i postoji proračunski kalendar koji je harmoniziran po svim nivoima vlasti. Vjerujem da je projekat jačanja upravljanja javnim finansijama jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da kao glavni cilj ima analizu učinaka trošenja svih sredstava poreskih obveznika BiH, a radi se iznosu od oko 12 milijardi KM", izjavio je ministar finansija BiH Dragan Vrankić.

Projekat je pružio podršku jačanju kapaciteta osoblja na svim nivoima vlasti  s ciljem vršenja što kvalitetnije analize i planiranja budžeta.  Dodatno, ostvarena je i značajana saradnja sa civilnim sektorom. U saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva i Centrom Civilinih Inicijativa izrađen je i Priručnik o budžetu za građane Bosne i Hercegovine.

Pored priručnika, značajni rezultati projekta su i web stranica www.javnefinansije.ba , priručnik o budžetu za parlament kao i redovni bilten o projektu i saradnji sa civilnim društvom.