San: Od 15. juna ove godine policajci u Bosni i Hercegovini nemaju zakonskog osnova da kažnjavaju za nepropisno parkiranje što znači da ni za „pauke" više nema posla!

Od tog dana na snazi je izmijenjeni državni Zakon o sigurnosti saobraćaja u kojima više nema odredbi po kojima „pauk" može s ulice ukoliniti nepropisno parkirano vozilo niti policajac može kazniti vozača zbog nepropisnog parkiranja!

Upućeni kažu da su neshvatljivom greškom nadležnih iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH izbrisane te odredbe. Izmjene Zakona su prihvaćene u Parlamentu BiH i zanimljivo je da niko od poslanika nije uočio da je po tom izmijenjenom zakonu sada dozvoljeno i – nepropisno parkiranje. Istini za volju, u jednom članu Zakona se kaže da vozači mogu vozila parkirati samo tamo gdje je to dozvoljeno.

U najkraćem, policiji su sada svezane ruke, a vozači mogu biti mirni da ih policija neće kazniti i da „pauk" neće odvući automobil.Po ranijem Zakonu koji je bio na snazi od 2006. bilo je precizno određeno da kazna za nepropisno parkiranje iznosi 40 mraka. Komunalna preduzeća u velikim gradovima imaju „pauke" koji su uklanjali vozila s ulica i odvozila ih u posebnu garažu, pa su vozači kasnije plaćali troškove u najmanjem oznosu od 120 maraka.

Sada su u garažama „pauci".Za izmijenjeni Zakon o sigurnosti saobraćaja građani uglavnom ne znaju i samo se može zamisliti kakav će saobraćajni haos nastati u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Bijeljini, Doboju i drugim, posebno većim gradovima, kada vozači saznaju da neće biti kažnjeni za nepropisno parkiranje.

Najavljeno je da će se kaznene odredbe ugraditi u entitetske zakone i najavljuje se da će biti doneseni do kraja godine. S obzirom da će u oktobru biti izbori, realno je da ti zakoni budu doneseni tek u proljeće iduće godine.