Izgleda da su vlasti Bosne i Hercegovine odlučile poduzeti nešto po pitanju zaštite kreditnih žiranata.

Nakon što je Vijeće ministara BiH razmotrilo informaciju o problemima žiranata, s prijedlogom mjera da dug otplaćuju glavni dužnici, Komisija za financije Zastupničkog doma Parlamenta BiH odlučilo je inicirati promjenu zakona kojim se reguliraju obligacijski odnosi, prenosi portal ekapija.

"Zakon treba urediti po europskim načelima, prema kojima se odgovornost onih osoba koje dižu kredite uvećava. Kad bismo donijeli takav zakon, više se ne bi moglo događati da glavni dužnik raspolaže ogromnom imovinom, a da mu žiranti otplaćuju rate kredita", izjavio je Lazar Prodanović, zamjenik predsjednika Komisije.

On navodi kako su i Parlament i Vijeće ministara po ovom pitanju učinili prve korake. Prijedlog za rješavanje ovog pitanja sada bi trebali donijeti Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija i trezora BiH.

Udruženja za zaštitu žiranata BiH već ranije su zatražile od vlasti BiH ukidanje kreditnog jamstva zbog zastrašujuće činjenice da čak 200.000 građana vraća tuđe kredite. Prevareni žranti pravdu moraju tražiti na sudu, i to kroz građanske parnice, što je skup i dugotrajan proces. No, Prodanović tvrdi da će ugovore koji su do sada potpisani između banaka i jamaca biti veoma teško poništiti. "U biti, žiranti su morali biti informirani o svojim obvezama", dodao je Prodanović.

Predsjednik Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH Haris Ihtijarević smatra da treba ukinuti postojanje žiranata prilikom uzimanja kredita i da se krediti mogu i moraju uzeti uz davanje hipoteka, uzimanjem polica osiguranja, itd. S druge strane, bankari ukazuju da bi ukidanje kategorije žiranta povećalo kreditni rizik, a time i poskupjelo kreditne plasmane.