BiH još uvijek nije u usvojila Zakona o zaštiti okoliša BiH za što je preuzela obvezu potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Njime se naša država obvezala za postupno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s Acquis communautaire-om (pravne stečevine EU), a usvajanje Zakona o zaštiti okoliša BiH spada u kratkoročne prioritete i obaveze koje smo preuzeli u procesima približavanja Europskoj uniji, piše portal ekapija.  

No, iako se radi o skoro tehničkim stvarima vezanim za izradu ovog zakona on još nije niti poslan u parlamentarnu proceduru, iako je radna grupa za izradu ovog zakona formirana još 2008. godine. Prema zadnjim informacijama, prijedloga ovog zakona je skoro završen i tek nakon što ga odobre entiteti i Brčko Distrikt stvorit će se uvjeti da bi on mogao ići u parlamentarnu proceduru.

I dok su jedni optimistični da bi do ovoga moglo doći nakon što se završi sezona godišnjih odmora, a prije oktobarskih izbora, druga struja vjeruje da će ove vlasti ipak taj posao ostaviti novom sazivu.

Sabina Jukan, nacionalna koordinatorica BELLS pokreta za BiH, koji provodi brojne aktivnosti kako bi pitanje okoliša učinili vidljivijma, nada se da će zakon bar krenuti u proceduru prije ovogodišnjih izbora. "Za sada bi nama pomak bio i da se on dođe do stadija kada će biti poslan u parlamentarnu proceduru", kaže Jukan.

Kaže da su već u parlamentu formirali zelenu grupu, te da su svi zastupnici koji su u njoj pokazali dobru volju za donošenje ovog zakona.

Prošle godine su pokrenuli akciju podrške građana donošenju zakona o zaštiti okoliša na državnom nivou koji je već dugi niz godina otvoreno pitanje u odnosu na BiH sa EU i načelno su se, kaže, tada dogovorili sa svima koji su uključeni u taj proces da će on biti pokrenut s mrtve tačke. Ističe da u zakonu nema ništa sporno, nego da jednostavno mora postojati politička volja za njegovo donošenje.

Donošenjem zakona o zaštiti okoliša BiH stvorili bi se uslovi za formiranje Agencije za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini, koja bi svojim aktivnostima, koje su pretežno tehničke naravi, bila angažirana na izradi stanja okoliša u BiH, te na monitoringu i prikupljanju podataka koji bi se obrađivali, analizirali, te davali prijedlozi mjera koje se trebaju poduzeti, sve sa ciljem kako bi se stanje okoliša u BiH poboljšalo. Pored ovih aktivnosti Agencija bi se bavila implementacijom međunarodnih sporazuma, projekata i programa, te drugih obaveza Bosne i Hercegovine iz oblasti okoliša.

Stručnjaci ističu da je pitanje okoliša previše važno za EU da bi u tom smislu pravili bilo kakve ustupke za zemlje potencijalne kandidate za članstvo, ali ističu, da će za sve aktivnosti koje se traže od BiH pomoći kroz ekspertsku i tehničku pomoć i podršku kao i kroz finansijske modalitete podrške. Podsjetimo, BiH jedina zemlja u Europi koja nema ministarstvo niti Agenciju za zaštitu životne sredine na državnoj razini.