Vlada Federacije BiH zaključila je da će, ukoliko se primijeni odluka Suda u Strazburu, kojom bi BiH trebala vratiti Srbiji 20.000 stanova, doći do kolapsa Federacije. Vlada je istakla da zastupnici BiH u Strazburu nisu radili svoj posao kako treba, a posljedica toga je porazan rezultat za našu zemlju.

Presuda koju izrekne Sud u Strazburu glasi na BiH, a šalje se entitetima. Iz Vlade FBiH navode da nemaju svog zastupnika u Strazburu, što je, kažu, poražavajuće.

Vlada na današnjoj sjednici nije prihvatila izvještaj o radu Željeznica FBiH za 2009. godinu. Sadržaj je, kažu u Vladi, tačan, ali rezultati nisu zadovoljavajući. Od novog rukovodstva se traži za sljedeću sjednicu Vlade plan i program rada i sanacije postojećeg stanja, te postavljanje Željeznica FBiH na zdrave noge. Vlada je na sjednici održanoj u Mostaru verificirala imenovanje nadzornih odbora Sarajevo osiguranja, Unisa, JP Željeznice, Federalnog zavoda PIO/MIO. Verificirani su i kandidati za članove Konkurencijskog vjeća BiH, prenosi portal vijesti.ba.