Federalni zavod za zapošljavanje je putem sredstava javnog informiranja i internet stranice www.fzzz.ba uputio javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije koji će biti realizirani putem kantonalnih službi za zapošljavanje. Pozvani su zainteresirani poslodavci da uz finansijsku podršku za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju zaposle osobe s nižim kvalifikacijama i srednjom stručnom spremom prijavljene na evidenciju nezaposlenih ili da zadrže već zaposlene s nižim kvalifikacijama i srednjom stručnom spremom, javila je novinska agencija Fena, a preuzeo portal biznis.ba.

Programom je predviđeno zapošljavanje 400 osoba i zadržavanja u radnom odnosu 200 osoba. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje do 1.500 KM po osobi u trajanju do tri mjeseca uz obavezu poslodavca da osobu čija se obuka uspješno završi, zaposli ili već zaposlenu osobu nakon završene obuke zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Osim toga, sufinansirat će se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija do 1.500 KM po osobi u trajanju do tri mjeseca u okviru Centra za stručno osposobljavanje službe za zapošljavanje radi postizanja višeg stepena znanja i vještina nezaposlenih osoba.

Cilj ove aktivnosti je povećati konkurentnost 1.000 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH koje ne posjeduju savremena znanja i vještine u oblasti informatike. Bespovratna finansijska sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje predviđena su za finansiranje/sufinansiranje informatičke obuke do 300 KM po osobi.

Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje šest mjeseci prije objavljivanja javnog poziva i za koje savjetodavac nadležnog biroa za zapošljavanje dā preporuku za uključivanje u informatičku obuku radi poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada.

Informatička obuka se može vršiti isključivo u ovlaštenim javnim ustanovama ili drugim ovlaštenim subjektima (centrima za obuku ili drugim organizacijama) verifikovanim za tu vrstu djelatnosti, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.