Федерални завод за запошљавање је путем средстава јавног информирања и интернет странице www.фззз.ба упутио јавни позив послодавцима и незапосленим особама за учешће у програму обуке, доквалификације и преквалификације који ће бити реализирани путем кантоналних служби за запошљавање.

Позвани су заинтересирани послодавци да уз финансијску подршку за обуку, доквалификацију и преквалификацију запосле особе с нижим квалификацијама и средњом стручном спремом пријављене на евиденцију незапослених или да задрже већ запослене с нижим квалификацијама и средњом стручном спремом, јавила је новинска агенција Фена, а преузео портал бизнис.ба.

Програмом је предвиђено запошљавање 400 особа и задржавања у радном односу 200 особа. За ту намјену предвиђена су бесповратна финансијска средства Федералног завода за запошљавање до 1.500 КМ по особи у трајању до три мјесеца уз обавезу послодавца да особу чија се обука успјешно заврши, запосли или већ запослену особу након завршене обуке задржи у радном односу у трајању од најмање 12 мјесеци.Осим тога, суфинансират ће се обука, доквалификација и преквалификација до 1.500 КМ по особи у трајању до три мјесеца у оквиру Центра за стручно оспособљавање службе за запошљавање ради постизања вишег степена знања и вјештина незапослених особа.

Циљ ове активности је повећати конкурентност 1.000 незапослених особа у Федерацији БиХ које не посједују савремена знања и вјештине у области информатике. Бесповратна финансијска средства Федералног завода за запошљавање предвиђена су за финансирање/суфинансирање информатичке обуке до 300 КМ по особи.

Циљну групу чине незапослене особе пријављене на евиденцију незапослених у Федерацији БиХ најмање шест мјесеци прије објављивања јавног позива и за које савјетодавац надлежног бироа за запошљавање дā препоруку за укључивање у информатичку обуку ради побољшања конкурентности на тржишту рада.Информатичка обука се може вршити искључиво у овлаштеним јавним установама или другим овлаштеним субјектима (центрима за обуку или другим организацијама) верификованим за ту врсту дјелатности, саопћено је из Федералног завода за запошљавање.