Poreska uprava Republike Srpske /RS/ obavještava poreske obveznike da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio na snagu 31. jula i da su njime obuhvaćeni troškovi pripremanja toplog obroka koji ne predstavljaju oporeziva lična primanja, saopšteno je iz Poreske uprave.

Tim izmjenama je definisano da samo u slučaju kada poslodavac priprema topli obrok u vlastitim restoranima ili se poslodavcu topli obrok isporučuje od lica registrovanih za dostavu hrane, troškovi pripremanja toplog obroka ne predstavljaju oporeziva lična primanja do iznosa od 3,5 KM dnevno ili 77 KM na mjesečnom nivou.

Topli obrok koji poslodavac isplaćuje u novcu je i dalje oporezivo lično primanje.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak određeno je i umanjenje poreske osnovice po svakom izdržavanom članu domaćinstva sa dosadašnjih 90 na 75 KM.

Takođe su prema ovom aktu isplatioci mjesečne plate dužni umanjivati i poresku osnovicu za iznos ličnog odbitka od 250 KM, umjesto dosadašnjih 300 KM, prenosi portal Capital.ba.