Opća uprava Europske komisije za komunikaciju pokrenula je posebno osmišljenu web stranicu EU-a: 'EU4Journalists' /EU za novinare/ za novinare iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata iz Jugoistočne Europe koji posebice prate pitanja vezana uz EU.

Glavni cilj ovog projekta jest olakašati svakodnevni rad novinarima koji pokrivaju Europsku uniju, bilo iz Bruxellesa ili nekog drugog mjesta. Web stranica daje posjetiteljima dodatne detalje i bitne informacije o načinu na koji funkcionira EU: njezinim glavnim akterima, institucijama i politikama.

'EU4Journalists' ciljano je osmišljena za novinare koji se bave manje poznatim temama i kojima informacije trebaju brzo. Stranica sadrži trideset političkih dosjea na četiri službena jezika EU-a: engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom. Osam osnovnih poglavlja i četrnaest političkih poglavlja s osnovnim saznanjima o područjima politike EU-a prevedeno je na svih 21 jezika EU-a. Nadalje, Opća uprava za proširenje uložila je dodatan trud u prijevod na hrvatski i turski čime je stranica postala posebno zanimljiva hrvatskim novinarima.

Stranica je podijeljena na sljedeće naslove: 1) 'Dossiers' /Dosjei/ daje solidne dodatne informacije o specifičnim područjima politike a linkovi na stranici upućuju na mjesta na kojima se mogu pronaći najnovija zbivanja; 2) 'EU Basics' /Osnove EU-a/ objašnjava kako funkcionira sustav EU-a, primjerice nakon što Komisija predloži neki novi europski zakon; 3) 'Contact Guide' /Vodič za kontakt/ vas povezuje s ljudima koji vam daju dodatne informacije i neke navode o određenom pitanju. Više informacija možete pronaći na http://www.eu4journalists.eu , objavljeno je na službenoj stranici Delegacije Evropske delegacije u Hrvatskoj.