Koordinator za reformu javne uprave BiH Samiha Borovac i izvršni direktor italijanske firme “Prodžeko” Mikele Deserti potpisali su u Sarajevu ugovor za realizaciju projekta “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH” vrijedan 1.610.978 KM, koji će biti finansiran iz fonda za reformu javne uprave.

Borovac je istakla da potpisivanje ugovora označava početak implementacije važnog projekta kojim se direktno ispunjavaju mjere iz Akcionog plana jedan, Strategije razvoja reforme javne uprave u reformskoj oblasti, izradi politika i koordinacijskim kapacitetima.

“Cilj ovog projekta je da poboljša strukturu, kapacitet i učinak sekretarijata vlada u BiH, kao centralnih organa i da osigura efikasan i koherentan rad sekretarijata, ministarstava i drugih tijela institucija na nivou organizovanja kojem pripadaju, te da se razviju kapaciteti za povezivanje različitih nivoa izvršne vlasti u BiH”, naglasila je Borovac.

Ona je podsjetila da je ova reformska oblast jedna od šest iz akcionog plana kojim se direktno implementira Strategija razvoja reforme javne uprave u BiH, istakavši da ove reformske oblasti imaju za cilj izgradnju evropskih standarda u administraciju u BiH.

Prema njenim riječima, eksperti Evropske komisije ustanovili su da u ovoj reformskoj oblasti postoje određeni nedostaci u funkcionisanju rada vlada na sva četiri nivoa vlasti uprave u BiH – na državnom, entitetskim, te distriktu Brčko.

Borovac je rekla da su se nedostaci uglavnom odnosili na programiranje rada vlada, utvrđivanje prioriteta na sjednicama vlada, koordinaciju između sekretarijata vlada i ministarstava, direktni odnos tih programa sa budžetom u okviru Savjeta ministara BiH, te na preciziranje politika koje se prezentuju Savjetu ministara i drugim nivoima vlasti u BiH.

Ona je istakla da je zbog ovih konstatacija Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave napravila ovaj program zajedno sa sekretarima vlada na sva četiri nivoa vlasti u BiH, a za implementatora projekta izabran je konzorcijum koji čine italijanski “Prodžeko”, te “Europartner” iz Makedonije i “Eda” iz Banjaluke. Njegova prva faza biće implementirana u narednih 18 mjeseci.

Generalni sekretar Savjeta ministara BiH Zvonimir Kutleša rekao je novinarima da se nada da će se ovim projektom ojačati sistemi kreiranja politika na svim nivoima vlasti u BiH, što je i predviđeno Strategijom za reformu javne uprave.

Prema njegovim riječima, sekretarijati vlada su mjesta gdje će se razviti kapaciteti za koordinaciju i međusobno povezivanje, odnosno organi u izvršnoj vlasti, koji će povezivati kreirane politike i aktivnosti na različitim novoima vlasti u BiH.

“U generalnim sekretarijatima moramo razviti kapacitete za koordinaciju”, istakao je Kutleša i dodao da su ona najbolja mjesta gdje će se ta koordinacija na najbolji način i vršiti, odnosno mjesta gdje će se usklađivati različite politike sa različitih nivoa vlasti.

Izvršni direktor italijanske firme “Prodžeko” Mikele Deserti rekao je da je pristup konzorcijuma da traži jako partnerstvo sa korisnikom projekta, te da je njegov cilj da se to partnerstvo ojača, kako bi u saradnji sa vladama u BiH, pronašli najbolji način za rješavanje problema, prenosi capital.ba