Direkcija za Evropske integracije u saradnji sa holandskom razvojnom agencijom SNV organizira seminar „Strateško planiranje u kontekstu ispunjavanja uslova iz procesa pridruživanja Evropskoj Uniji“.

Cilj seminara je da se polaznicima pruži kompleksniju sliku o procesu strateškog planiranja te kako ga treba posmatrati u kontekstu širih aktivnosti i obaveza koje Bosna i Hercegovina dobija na svom putu pridruživanja Evropskoj Uniji. Seminar je namijenjen rukovodećim kadrovima institucija sa državnog i entitetskog nivoa

O važnosti strateškog planiranja govori i činjenica da je podkomponenta III prve IPA komponente posvećena razvoju i realizaciji strategija i politika sektorskog djelovanja, odnosno preuzimanju zakonodavstva i standarda EU što je u direktnoj vezi.

Planirano je da budu održane četri sesije ove obuke; dvije do sezone godišnjih odmora i dvije poslije kada će za jesenje sesije biti ponovljen poziv. Okviran broj učesnika po seminaru je 25.

Seminar u trajanju od dva dana će se održati u Sarajevu. Prve dvije sesije će biti održane od 8. do 9. jula, odnosno od 12. do 13. jula.

Rok za prijave je 5. juli 2010. godine, a više informacija o načinu prijavljivanja možete dobiti na www.dei.gov.ba.

Nakon selekcije kandidata za učešće na seminaru, 06. jula na stranici Direkcije bit će objavljene informacije o mjestu i vremenu održavanja seminara.