Evropski komesar za zapošljavanje Laszlo Andor pozvao je kompanije u EU da više ulažu u obrazovanje radnika kako bi se lakše prilagodile novim izazovima.

“Vještine radnika u Evropi treba uskladiti sa sadašnjim izazovima i novim zahtjevima u svjetskoj ekonomiji”, kazao je Andor, govoreći na Evropskom poslovnom samitu u Briselu u srijedu 30. juna.

Mađarski komesar je upozorio na velike razlike među državama članicama EU u pogledu obrazovanja radnika u kompanijama. Dok u Velikoj Britaniji u obrazovanje radnika ulaže 80 posto kompanija, to čini samo deset posto grčkih preduzeća.

Obrazovanje radnika u kompanijama ključno je za ostvarenje plana Evropske komisije “Nove vještine za nova radna mjesta”, kazao je Andor. Inicijativa “Nove vještine za nova radna mjesta” pokrenuta je u decembru 2008. Zasniva se na činjenici da Evropa, da bi “osigurala prilike za zapošljavanje za sve i stvorila konkurentnu i održivu ekonomiju, treba dobro obrazovanu radnu snagu koja se može nositi s postojećim i budućim izazovima.”

Čelnici vodećih evropskih kompanija upozorili su početkom ove godine da se milioni radnih mjesta u Evropi ne mogu popuniti jer radnici nemaju potrebne vještine. Stručnjak za obrazovanje radnika Međunarodne organizacije rada (ILO) rekao je da ekonomska kriza pogoršava krizu s vještinama radnika u Evropi jer neke kompanije ne mogu više garantovati sigurna radna mjesta i manje su sklone ulaganju u obrazovanje radnika.

Direktori evropskih kompanija u nedavnom su se ispitivanju zauzeli za veću fleksibilnost na evropskim tržištima rada. “Nivoi obrazovanosti na nekim tržištima u razvoju nesumnjivo su jako veliki. Te ljude moramo ili zaposliti ili im konkurisati', kazali su.

Predstavnik evropskih sindikata Jozef Niemiec kazao je da su nove vještine potrebne i za stara radna mjesta, istaknuvši da bi teret razvoja vještina radnika trebale snositi kompanije, i javne i privatne. Sindikati su zabrinuti zbog toga što velike kompanije više ulažu u obrazovanje radnika od malih i srednjih kompanija, koje su u većini i čine “pravu bazu” evropske ekonomije. Osnovni prioritet za sindikate je kvaliteta radnih mjesta, kao i njihova kvantiteta, objasnio je on.

Andor je takođe pozvao na integrisanje marginalizovanih skupina poput Roma u tržište rada. "Romi su izgubljeni ljudski resurs", upozorio je, a prenosi portal reci.ba