Seminar za trening menadžere bit će održan u Tirani u periodu od 28. juna do 2. jula 2010. godine u organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu. Seminar je namijenjen službenicima za upravljanje ljudskim potencijalima.

Učinkovito upravljanje obukama važan je preduslov za maksimalan radni učinak, a posebno u vrijeme smanjenih budžeta. Za organizaciju je presudno da ima programe obuke koji odgovaraju njenim stvarnim potrebama kao da su i organizirane na efektivan način.

Zbog toga je ovaj seminar namijenjen HR menadžerima i bit će fokusiran će na praktična pitanja  poput organizacije i planiranja treninga, monitoringa rezultata te troškova treninga. Naglasak će biti na potrebama analize, postavljanju ciljeva, evaluacije i dizajna programa obuke, a metodologija treninga bit će bazirana na participativnom pristupu i učesnici će koristiti vlastita radna iskustva iz organizacija iz kojih dolaze.

Cilj treninga je podizanje svijesti o samom trening procesu te načinu na koji trening podržava razvoj efektivnik radnih kapaciteta unapređenjem vještina trening menadžera da odrede, upravljaju i evaluiraju programe treninga u njihovim institucijama.